Roční odměny zaměstnanců – účetní a daňový pohled

Jak zachytit roční odměny v účetnictví a jaký to má daňový dopad?

Otázkou je, zda nám náklad v podobě ročních odměn ovlivní základ daně z příjmu již v roce, na který jsou odměny vázány, nebo až v roce, kdy jsou tyto odměny skutečně vyplaceny. Pro získání odpovědi bude zásadní skutečnost, zda se jedná u konkrétních zaměstnanců o nárokovou složku mzdy nebo nenárokovou složku mzdy.

Continue reading...