Účetní služby pro živnostníky

ÚČETNÍ-PRAHA-AKCEKvůli povinnosti vést daňovou evidenci, nebo účetnictví nemusíte omezovat své podnikání. Zpracujeme pro Vás kompletně Vaše účetnictví a zajistíme jednání s úřady. Navíc budete mít vždy přehled o stavu hospoaření a výši pohledávek a závazků.

Nabízíme mimo zpracování účetnictví také vedení mezd Vašich zaměstnanců  a podání k daním a ostatním orgánům státní správy.

Continue reading...

Daňové informační schránky

účetní-praha-novinkyNyní jíž můžete mít stálý přehled o plnění svých daňových povinností, stačí si zřídit daňovou informační schránku:

Správce daně je oprávněn poskytovat daňovému subjektu informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto informace soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu na společném technickém zařízení správců daně.

Continue reading...

Zaměstnáváte důchodce?

účetní-praha-novinkyObnovení slevy na dani i pro důchodce

Dne 4. 8. 2014 pod číslem 162/2014 Sbírky předpisů vychází nález Ústavního soudu ÚS 31/13, který v ustanovení § 35ba/1 zákona o daních z příjmů ruší zákaz slevy u starobních

Continue reading...