DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

  • ZPRACOVÁNÍ VEŠKERÝCH DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
  • stanovení základu daně, výpočet daně,
  •  daň z příjmu fyzických osob, 
  • daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň
  • optimalizace daňového základu
  • přehled pro zdravotní pojišťovnu
  • přehled o příjmech a výdajích OSVČ

O stavu výsledku hospodaření můžete být informování tak často, jak si budete přát.Budete tedy znát Vaši předpokládanou daňovovu povinnost  již v průběhu roku.
Pro svou práci využívám program na zpracování daňových přiznání – TAXEDIT.