EET již od prosince!

Již 1. prosince začíná EET v 1. fázi, tj. při poskytování ubytovacích a stravacích službách.

Informace naleznete na stránkách: www.financnisprava.cz

Dovoluji si poskytnout Vám krátný přehled:

EET – elektornická evidence tržeb – první fáze již od prosince

  • v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi – od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
  • ve 4. fázi – od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Koho se týká 1. fáze?

Poskytovatelé služeb:

Pokud kadeřnice, masér nebo trenér ve fitcentru nabídnou klientovi kávu a tu pak samostatně účtují, vztahuje se na ně také povinnost EET.

◼ Školy, koleje:

Pokud například soukromé školní jídelny nebo menzy prodávají jídlo třetím osobám za hotové peníze, platí EET i pro ně. Podobné je to s ubytováním na kolejích.

náklady na pořízení

Náklady na pořízení základního vybavení si v daném roce, ve kterém poprvé poplatník zaevidoval tržbu, může odečíst slevou na dani ve výši 5000 Kč od daně z příjmů, a to nejvýše do částky kladného rozdílů mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka

závazné posouzení – na koho se EET vztahuje

Zákon zavádí také institut závazného posouzení v souvislosti s přijetím zákona o Elektronické evidenci tržeb. Poplatníkům, kteří si nebudou jisti, zda jejich příjmy podléhají EET, vydá finanční úřad závazné posouzení za snížený správní poplatek 1000 korun.  Žádost bude moci poplatník podat nejdříve 3 měsíce před samotným zahájením evidence tržeb, tj. nejdříve 1. září 2016.

co když nejde internet

Pokud podnikatel nebude objektivně schopen zajistit odpovídající internetové připojení, požádá o výjimku z povinnosti evidovat tržby online. Na základě udělené výjimky dojde k užívání zjednodušeného režimu tak, aby danému podnikateli nebylo zásadně ztěžováno nebo dokonce znemožněno podnikání.

E-tržby (EET) také počítají s případy výpadku internetového připojení., v jehož rámci dojde k odeslání informace finanční správě po obnovení internetového připojení či pominutí jiné příčiny výpadku, a to nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované platby. Podezřele časté výpadky budou ovšem důvodem ke kontrole – z důvodu, aby nedocházelo k obcházení zákona.