Kompletní mzdový servis

Mzdy na klíč 

Chcete čerpat dotace na Vaše zaměstnance z fondu EU? Vše vyřídím.
Nabízím mimo jiné vyhotovení specifikace pracovních míst pro Vaše zaměstnance, což výrazně zvýší produktivitu práce a snižuje riziko vzniku škod způsobených Vašimi zaměstnanci.

 • evidence zaměstnanců, vedení mzdových listů
 • uzavírání a ukončování pracovních poměrů, sepisování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, 
 • dohod o provedení práce, zápočtové listy
 • vyhotovení vnitřních předpisů
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců u ZP a ČSSZ
 • měsíční přehledy pro ZP a ČSSZ
 • zpracování a výpočet mezd
 • diskrétní výplatní pásky můžeme zaslat přímo Vašim zaměstnancům
 • daňová prohlášení zaměstnanců, roční vyrovnání daně z příjmu
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • vyřizování dotací z EU a příspěvků od Úřadu práce na zaměstnance