Novela DPH v souvislosti s přijetím celního zákona

Dne 29. 7. 2016 byl ve Sbírce zákonů č. 95 zveřejněn zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona.
Součástí tohoto zákona je v části třicáté třetí i změna zákona o DPH (ZDPH), která obsahuje 42 bodů se změnami ZDPH. Změny ZDPH mají dělenou účinnost – téměř všechny body novely vstupují v účinnost k 1. 8. 2016, pouze 2 body, které souvisí s přesunem místní příslušnosti osob povinných k dani, které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku a registrují se jako plátci v tuzemsku, z FÚ pro hl. město Prahu na FÚ pro Moravskoslezský kraj, vstupují v účinnost k 1. 9. 2016.