Novela zákona o DPH od 1.5.2016

Od 1.5.2016 došlo k novelizaci par. 101a zákon o DPH týkajícího se elektronické formy podání. Nově je v odstavci 4 výše uvedeného ustanovení zákona o DPH zakotvena speciální úprava ohledně neúčinnosti podání.

Datová správa, kterou je podání činěno, musí mít odpovídající formát a strukturu. Nemá-li například daňové přiznání podávané elektronicky, tj. datovou zprávou, odpovídající formát nebo strukturu zveřejněnou správcem daně, je podání nově od 1.5.2016 neúčinné. Na takovou datovou zprávu bude pohlíženo, jako by nebyla učiněna vůbec, a to se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Stejnými pravidly se bude řídit i podání, které bylo učiněno v listinné podobě a mělo být podáno elektronicky ( převzato z Informace GFŘ ze dne 23.5.2016).