Problematika cestovních náhrad – krácení stravného

Vybíráme z Vašich dotazů – Krácení stravného

Dotaz:

Můžeme si stanovit ve vnitřní směrnici, že budeme zaměstnancům poskytovat nižší krácení stravného, než udává zákoník práce z důvodu poskytnutí bezplatného jídla? V zákoníku práce je uvedeno u podnikatelské sféry krácení až o danou hodnotu.

Řešení: Nejdříve si prosím definujme pojem bezplatně poskytnutého jídla.

Bezplatně poskytnuté jídlo – jídlo charakteru snídaně, oběda, večeře, které bylo zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto a na které zaměstnanec finančně nepřispívá. Toto jídlo je nedílnou součástí služby, např. ubytování, tj. nelze objednat ubytování bez jídla. Poskytnutí takového jídla je důvodem ke krácení stravného.

Poskytnutí jídla, které není charakteru snídaně, oběda, večeře, tj. například občerstvení v letadle, se nepovažuje za bezplatně poskytnuté jídlo a stravné se nekrátí.

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli sdělit, zda mu bylo bezplatné poskytnuto jídlo na pracovní cestě.

Stravné tuzemské (zahraniční stravné) – náhrada zvýšených stravovacích výdajů zaměstnance na pracovní cestě. Stravné přísluší zaměstnanci dle podmínek stanových ZP a to vždy dle doby trvání pracovní cesty. Při bezplatně poskytnutém jídle se stravné snižuje

Krácení stravného je přesně definováno v zákoníku práce, tj:

Bylo-li zaměstnanci, bez jeho finančního přispění, poskytnuto během pracovní cesty jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře, přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře stravné snížené, a to podle § 163 odst. 2 zákoníku práce za každé bezplatně poskytnuté jídlo při pracovní cestě trvající:

5 až 12 hod. o hodnotu 70 % stravného,

déle než 12 hod. a max. 18 hod. o hodnotu 35 % stravného,

déle než 18 hod. o hodnotu 25 % stravného.

Při poskytnutí více uvedených jídel na pracovní cestě v kalendářním dni se uvedená procenta snížení sčítají, tj. v některých případech nebude stravné poskytnuto vůbec.

Zákoník práce pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře zde uvádí snížení o hodnotu.

Daňový dopad pro zaměstnance – Pro všechny zaměstnance platí, že pro ně není předmětem daně z příjmu fyzických osob tuzemské stravné do výše horních sazeb platných pro rozpočtovou sféru.