Účetní služby pro živnostníky

ÚČETNÍ-PRAHA-AKCEKvůli povinnosti vést daňovou evidenci, nebo účetnictví nemusíte omezovat své podnikání. Zpracujeme pro Vás kompletně Vaše účetnictví a zajistíme jednání s úřady. Navíc budete mít vždy přehled o stavu hospoaření a výši pohledávek a závazků.

Nabízíme mimo zpracování účetnictví také vedení mezd Vašich zaměstnanců  a podání k daním a ostatním orgánům státní správy.

Vedení daňové evidence

Zpracujeme pro vás daňovou evidenci v souladu s platnu legislativou . V rámci těchto agend pro vás připravíme kompletní účetní knihy, závěrku, daňová přiznání k daním z příjmů, silniční dani a další povinná podání. MOžnost vedení evidence v programu Tichý a účto nebo v jiném, Vámi zvoleném programu.

Součástí služeb je také poskytování dohodýnutých výstupů z účetnictví, zejména výsledků hospodaření, přehledu neuhrazených faktur.

Zpracování mezd

V souvislosti s výplatou mezd za vás zajistíme vedení personální, mzdové a důchodové agendy, výpočet mezd a výpočet souvisejících srážek daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Zajistíme výpočet náhrad mzdy v nemoci a komunikaci se správou sociálního zabezpečení ve věci nemocenských dávek.

Mimo tyto pravidelné výplaty zabezpečíme také přihlášky a odhlášky zaměstnanců, roční vyúčtovní daní a přípravu povinně zpracovávaných podkladů důchodovému pojištění.

Podrobnější informace o zpracování mzdové agendy

Zpracování DPH

Živnostníci s obratem převyšujícím 1 milion Korun ročně se musí registrovat jako plátci DPH. Povinnosti plátce daně z přidané hodnoty zahrnují, kromě povinnosti vystavovat řádné daňové doklady také povinnost vést dostatečnou evidenci přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění, podávat čtvrtletně, nebo měsíčně daňové přiznání a odvádět daň.

S výjimkou vystavování daňových dokladů a odvodu daně za Vás převezmene všechny administrativní úkony související se správou a placením daně z přidané hodnoty