Účetnictví obchodních korporací

 • zpracování  dokladů a jejich zaúčtování
 • účtování o zásobách
 • evidence majetku (pořízení, vyřazení)
 • tvorba odpisových plánů, 
 • stanovení účetních a daňových odpisů
 • analýza způsobů odpisování majetku
 • inventarizace rozvahových účtů
 • měsíční a roční závěrka
 • zveřejnění účetní závěrky
 • rekonstrukce účetnictví
 • výkaznictví dle požadavku klienta