Vybrané případy z daňového řízení

Na stránkách finanční správy se můžeme seznámit s robrikou – Vybrané případy z daňového řízení.

1. čtvrteltí 2016

Finanční úřad pro Jihočeský  kraj

Druh daně: Daň z příjmů právnických osob

Typ řízení: Nalézací

Stručný popis skutkových okolností: Daňový subjekt se zabývá výrobou a prodejem jízdních kol. Daňový subjekt ani na výzvu správce daně nedoložil a neprokázal, že k nákladům na prodané zboží na účtu 504 zaúčtoval tržby ve správné výši a dále neprokázal, že byly v souladu se zákonem proúčtovány inventarizační rozdíly. Jelikož daň nebylo možné stanovit dokazováním, přistoupil správce daně v souladu s § 98 odst. 1 daňového řádu ke stanovení daně podle pomůcek.

Výše vyměřené/doměřené/vymožené daně: Doměřená daň v jednotlivých zdaňovacích obdobích cca 1,2 mil. Kč, 1,3 mil. Kč a 1,1mil. Kč

 

Finanční úřad pro Ústecký  kraj

Druh daně: Daň z přidané hodnoty

Typ řízení: Daňová kontrola

Stručný popis skutkových okolností: Neuznán nárok na odpočet daně u dodávek surovin pro výrobu FAME (zejména řepkový olej).
Plnění byla prodávána v řetězci subjektů, které se v průběhu období měnily. Prvotně byla surovina nakupována v JČS. Doprava probíhala z JČS přímo do výrobního závodu daňového subjektu. Bylo zjištěno, že osoby ovládající daňový subjekt komunikovaly o dodávkách přímo se subjektem v JČS, přesto uskutečňovaly nákupy od tuzemských subjektů zařazených do řetězce.

V řetězci došlo ke snížení ceny hluboce pod nákupní cenu, což může být zapříčiněno pouze tím, že je získána výhoda v podobě odpočtu z nezaplacené daně.

Označení porušené právní normy: § 72 zákona o DPH

Výše vyměřené/doměřené/vymožené daně: Doměřená daň 108 056 590 Kč, penále 21 611 312 Kč