Zveřejňovací povinnost účetní závěrky pro SVJ i spolky

Stále se setkávám s otázkami povinnosti zveřejňování účetní závěrky SVJ a spolků. Cílem článku je zodpovědět tuto otázku a upozornit na nesprávné zveřejňování závěrek.

Zveřejňovací povinnost obecně

Novela zákona č. 304/2013 Sb, o veřejných rejstřících z roku 2014 přinesla povinnost zveřejňovat účetní závěrky všech účetních jednotek zapsaných do veřejného rejstříku.

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se rozumí:

  • spolkový rejstřík,
  • nadační rejstřík,
  • rejstřík ústavů,
  • rejstřík společenství vlastníků jednotek,
  • obchodní rejstřík a
  • rejstřík obecně prospěšných společností

Dříve docházelo často k diskuzím nad povinností zveřejňování účetní závěrky SVJ. Důvodem byly protichůdné názory odborné veřejnosti i nejednotný postup rejstříkových soudů. Dle výše uvedeného SVJ mají povinnost účetní závěrku zveřejňovat